Tekstversie

U bevindt zich hier:

Geloofsopbouw

Streuper&Streuper

Prikkels

Discussie

Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

DROMEN

Bert Streuper
Pa, laat ik meteen met de deur in huis vallen: droomt u wel eens? Ik bedoel, een droom waarvan u weet of vermoedt, dat het een droom is waarmee God u iets wil zeggen, openbaren, bemoedigen of vermanen?

Dromen worden wel de boodschappers van onze ziel genoemd. Ze leggen de diepere lagen van onszelf bloot. Ze zijn een reflectie van onze angsten, frustraties, geluk en allerlei andere gevoelens. Dat is voor mij ook wel herkenbaar. Dromen kunnen ons ook helpen de dingen te verwerken die we hebben meegemaakt, heb ik eens ergens gelezen. Maar er kan meer aan de hand zijn. Er kan ook een boodschap in een droom zitten. Van God! In de Bijbel zijn er genoeg voorbeelden van. God kan op veel manieren tot ons spreken, ook door een droom. Het is mij een paar keer gebeurd. Althans, zo heb ik dat toen ervaren. Ik had een conflict met uw schoondochter. Dat gebeurt wel vaker, maar deze keer kwamen we er samen niet uit voordat de zon was ondergegaan. Ook niet na uren praten. Heel vervelend. Boos en onrustig vielen we samen in de kleine uurtjes in slaap. Vroeg in de morgen droomde ik dat ik ruzie had met een voor mij bekende man. We hadden een woordenstrijd, de inhoud er van weet, en wist ik niet. Op een bepaald moment wilde hij een emmer water over mij heen gooien. Zelf had ik een beker zoutzuur in mijn handen geklemd. Heel even was ik van plan het zoutzuur in zijn gezicht te smijten, voordat hij mij zou ovespoelen met water. Maar iets weerhield me daarvan. Toen werd ik wakker...

Nu droom ik wel vaker, maar deze droom was toch anders dan de anderen. Ik beleefde de droom zeer intens en kon de inhoud in wakkere toestand nog heel goed herinneren - integenstelling tot de meeste andere dromen. Job moet ook zo’n ervaring hebben gehad toen hij zei: ’Wanneer ik denk: Mijn bed zal mij troost brengen, mijn legerstede mijn klacht verlichten, dan verschrikt Gij mij door dromen’ (Job 7:13,14). Omdat mijn droom mij niet losliet, heb ik aan God gevraagd of Hij mij met die droom iets wilde zeggen. Opeens zag ik het. Het lag eigenlijk nogal voor de hand, zoals ik er nu tegenaan kijk. Ik moest in mijn conflict met mijn vrouw heel voorzichtig zijn. Sommige van mijn onterechte boze gedachten en gevoelens moest ik verre van mij houden. Ze zouden kunnen worden als ‘zoutzuur’, wanneer ik ze in mijn boosheid zou uiten. Als broos vaatwerk moest ik mijn vrouw behandelen, ook in een conflict. Dat heb ik in mijn oren geknoopt!

Gelooft u ook, dat God ook vandaag nog middels een droom tot ons kan spreken en houdt u daar rekening mee?

Ps. Dat conflict is inmiddels opgelost...maar men let er niet op

Simon Streuper

Natuurlijk geloof ik, Bert, dat God nog altijd door dromen tot ons wil spreken. Het is alleen maar de vraag of wij Hem horen. Dezelfde Job, die door Gods dromen verschrikt werd, kreeg ook nog eens van Elihu te horen dat God op één wijze spreekt, of op twee, maar dat men er niet op let. In de slaap wil God het oor van de mens openen om de mens van zijn doen af te brengen opdat hij geen domme dingen zal doen of hem een weg aan te wijzen die hij moet gaan. Om ons te bereiken staan God heel wat mogelijkheden ter beschikkking opdat Zijn levenslicht ons zal bestralen. God blijft Dezelfde en de middelen die Hij al in Jobs dagen gebruikte, werken vandaag de dag nog even effectief. Tenminste… wanneer we er acht op willen geven. God is geduldig en spreekt twee of drie keer (Job33:14,29) maar blijft niet eindeloos tegen onze ruggen spreken. Onlangs hoorde ik nog dat een droom, die enige tijd later bevestigd werd door een profetie van een ander, aanleiding werd voor een echtpaar, om al hun bezittingen te verkopen om zich voor te bereiden op zendingswerk in Zuid Afrika. Uiteraard zijn niet alle dromen die wij dromen boodschappen van God. De meeste dromen zullen we ons wellicht niet meer of slechts vaag kunnen herinneren. Over het algemeen geven we ons er nauwelijks rekenschap van. Dat is misschien de reden dat we gauw geneigd zijn om onze schouders op te halen wanneer we dergelijke verhalen horen. Degenen tegen wie God door middel van een droom iets bekend heeft gemaakt, worden daarom soms onheus bejegend, net als Jozef. Had hij die dromen misschien beter voor zichzelf kunnen houden, of was het juist Gods bedoeling dat hij ze aan zijn familie zou doorvertellen? Daarop is niet eens zo gemakkelijk een antwoord te geven. Alles verliep uiteindelijk naar Gods raadsbesluit en daarin hebben Jozefs dromen een dominante rol gespeeld die hem zijn levenlang is bijgebleven. In ieder geval is het duidelijk dat God door een droom bepaalde zaken op het hart van de mens wil binden; dat Hij er Zijn bedoeling mee heeft en dat Hij van ons onderscheidingsvermogen verwacht om Zijn 'stem' in de droom te herkennen. Hij geeft het zijn beminden immers in de slaap!

Over dromen (en/of beelden) al of niet gecombineerd met profetie, wordt vandaag enorm veel onnodig gekissebisd. Velen trekken zich, angstig geworden, terug in de atoombomvrije bunkers van hun eigen theologische leerstellingen. Het kan toch niet waar zijn dat Gods Geest zijn werk doet buiten de grenzen van hun fijnmazige allesomvattende theologie? Gelukkig heeft onbevangen kinderlijk geloof daarmee geen moeite. Denk maar aan de oude Eli en de jonge Samuël. Er zijn vele oorzaken waardoor je, net als Eli, doof kunt worden voor de stem van God die door de Geest spreekt. Wie zegt: 'spreek Here, want uw knecht hoort,' kan de 'stem' van God (of zo je wilt : van de Geest) op verscheidene wijzen waarnemen en zijn bedoelingen leren kennen. Slechts één hint die de Heer in de droom geeft, zou eigenlijk al voldoende moeten zijn om de atoombomvrije bunkers te verlaten om meer ruimte te geven aan Geest en Woord. Maar, Elihu wist het al: 'God spreekt soms op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op….jammer, heel erg jammer!
Wat mijzelf betreft, Bert, eens droomde ik dat een aggressieve roofvogel, door met zijn venijnige snavel op mij in te hakken, mij belette anderen te 'zegenen'. Sindsdien probeer ik die altijd aanwezige roofvogels weg te jagen. Soms lukt dat.